پښتو ورډپرېس ۴.۱.۱

ګرانو هيوادوالو موږ د ورډپرېس پښتو ژباړه په بریا سره تر سره کړه او اوس زموږ هيوادوال کولای شئ چې ورډپرېس په خپله خوږه مورنۍ ژبه وکاروي
2015-03-16_190929